Chodzenie po drzewach

Opis

Umiejętność, bez której nie obejdzie się żaden ninja, bez względu na preferowany styl walki. Pozwala ona na swobodne stąpanie po niedostępnych wcześniej powierzchniach, takich jak ściany czy sklepienia, drastycznie zwiększając tym samym możliwości taktyczne oraz ogólną mobilność. Ze względu, iż zdolność polega na skumulowaniu odpowiedniej ilości energii w stopach, a następnie równomiernym jej wypuszczaniu, wymaga posiadania odpowiednio rozwiniętej statystyki odpowiadającej za kontrolę chakry.
Umiejętność dodano dnia: 2017-06-27. Ostatnia aktualizacja: 2017-09-01