Spis przedmiotów

BronieUbraniaArtefaktyInsygnia władzyInne

Totsuka no Tsurugi

Kusanagi no Tsurugi

Nekkuresui no Kubikazari

Samehada

Kubikiribōchō

Kiba

Nuibari

Shibuki

Kabutowari

Hiramekarei

Tanken no Unkai

Kyousha no Izanagi

Bashōsen

Benihisago

Kohaku no Jōhei

Kōkinjō

Shichiseiken

Kikan Kagami